Zaračunavanje in plačila storitev uporabnikov v knjižnici

Knjižnice svoje storitve uporabnikom zaračunavajo in spremljajo s pomočjo programske opreme COBISS3. V njej izdajajo račune za opravljene storitve, vodijo blagajniško poslovanje in analitično spremljajo terjatve do uporabnikov. Zato ta programska oprema sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige, ki podrobneje pojasnjujejo podatke, zbirno knjižene v glavni knjigi.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 07. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS