Dogodki po datumu bilance stanja

Dogodki po datumu bilance stanja so tisti, ki se zgodijo med bilančnim presečnim datumom in datumom odobritve računovodskih izkazov. To je tisti datum, ko ustrezni organ potrdi, da so računovodski izkazi primerni za javno objavo. Če organizacija popravljalnih dogodkov ne pripozna, kot to zahtevajo računovodski standardi, gre za računovodsko napako. Tiste dogodke po datumu bilance stanja, ki so nepopravljalni, a so pomembni, pa organizacija le razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 07. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS