Računovodenje v likvidaciji

Prenehanje poslovanja organizacije, naj bo prostovoljno ali prisilno, v praksi pogosto označujemo z enotnim izrazom likvidacija. A v vseh teh postopkih organizacija ne bo nujno uporabila pravil merjenja in vrednotenja iz SRS 39. Tega uporablja le, ko predpostavka delujoče organizacije ni izpolnjena in je prenehanje prisilno. Kadar ne more zagotoviti, da v nedoločljivi prihodnosti ne bo ustavila poslovanja ali ga pomembno skrčila, mora gospodarske kategorije ovrednotiti drugače, kot to določajo splošni računovodski standardi za merjenje gospodarskih kategorij.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 07. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS