Razvrščanje obveznosti med dolgoročne in kratkoročne

Po pravilih, določenih v SRS, se obveznosti razvrščajo med dolgoročne in kratkoročne, a v nekaterih primerih ta pravila niso dovolj natančna. Vprašanja se pojavljajo v povezavi z razvrščanjem obveznosti, ki so pogodbeno dolgoročne, a jih organizacija poravna med bilančnim presečnim datumom in datumom odobritve računovodskih izkazov. Nejasno je tudi razvrščanje obveznosti iz prejetih posojil, v zvezi s katerimi organizacija kot posojilojemalec ne izpolnjuje pogodbenih finančnih zavez.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 07. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS