Uporaba načela davčne nevtralnosti pri DDV v sporih z davčnim organom

Sodišče EU v zvezi z DDV na leto v povprečju izda 50 sodb. V več kot dveh tretjinah je obravnavano ali pa vsaj omenjeno načelo davčne nevtralnosti kot bistvo sistema DDV. To jasno kaže na pomen tega načela pri obračunavanju DDV. Načelo davčne nevtralnosti je lahko kršeno na več načinov: z odvzemom pravice do odbitka ali oprostitve DDV ali uporabe nižje stopnje pa tudi s prepovedjo popravka napačne davčne osnove ali izračunanega DDV.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 28. 07. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS