Kako določiti povezane stranke

V praksi se velikokrat uporabljata izraza povezane osebe in povezane stranke. Prvi termin izhaja iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, drugi se veže na računovodske standarde. In čeprav so povezane stranke lahko povezane osebe, pojma nista sopomenki. Pravilna določitev povezanih strank pa je ključna za pravilno razkrivanje poslov z njimi v pojasnilih k računovodskim izkazom.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 05. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS