Zabilančne, zunajbilančne ali izvenbilančne postavke

Čeprav gre za isti poslovni dogodek, ga različni predpisi poimenujejo drugače: Zakon o računovodstvu kot izvenbilanco, računovodski standardi kot zabilanco, Zakon o gospodarskih družbah pa kot zunajbilančno postavko. A bolj kot poimenovanje je pomembna njegova vsebina. Zlasti ker računovodje med zabilančnimi postavkami pogosto izkazujejo take, ki ne ustrezajo določbam računovodskih standardov. S tem pa med bralce računovodskih izkazov vnašajo zmedo.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 05. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS