Računovodska obravnava premoženjskih vložkov

Premoženjski vložek po 45.a členu Zakona o gospodarskih družbah, ki vlagatelju zagotavlja udeležbo pri dobičku družbe, ni novost. Vsebinsko gre za podobno ureditev, kot je veljala za tihega družbenika. Že takrat so se kresala mnenja o tem, kako družba pripozna vložek tihega družbenika. S podobnimi vprašanji se srečujemo pri vlagatelju premoženjskega vložka. Ali družba izplačilo vlagatelju pripozna kot izplačilo dobička ali morda kaj drugega?

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 04. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS