Osebna asistenca – nove zakonske obveze in revizijski postopki

Izvajalec osebne asistence mora skladno z roki iz Pravilnika o osebni asistenci ministrstvu predložiti revizijsko poročilo o porabi dobljenih sredstev za opravljanje teh storitev. Če je sredstva porabil nenamensko ali jih ni porabil v celoti (pri čemer se v porabo vključujejo sredstva, ki jih dobi tudi od uporabnikov osebne asistence), jih mora vrniti. Na koncu poslovnega leta mora v bilanci stanja izkazati obveznost za vračilo na kontih podskupine 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 04. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS