Davčna osnova pri uvozu blaga in prevozni stroški

Pri uvozu davčni zavezanci od carinske vrednosti blaga plačajo carinske dajatve. Na podlagi carinske vrednosti določijo davčno osnovo, od katere plačajo DDV. V davčno osnovo se vštejejo zneski carine, trošarine in drugih davkov, ki se plačajo ob uvozu blaga. Lahko pa se vštejejo tudi drugi postranski stroški, kot so prevozni stroški, ki so nastali od zunanje meje EU do prvega namembnega kraja, a le, če so zaračunani uvozniku in so v času carinjenja znani in dokazljivi.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 04. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS