Delovnopravni vidik spremembe velikosti plače

Delodajalec in delavec se lahko sporazumeta o zmanjšanju ali povečanju osnovne plače. Delodajalec jo lahko enostransko zmanjša le v primeru obračuna negativne stimulacije (destimulacije). V mesečno in ne v osnovno plačo pa lahko delodajalec vključi dodatek za delovno dobo in druge dodatke, vendar le, če je delavcu zagotovljen minimum pravic. Tak dogovor mora biti sklenjen v obliki pogodbe o zaposlitvi. Osnovna plača je tudi osnova za obračun dodatkov.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 27. 04. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS