Novosti pri dohodnini od dobička iz kapitala pri pogodbi o preužitku

Z vidika pogodbenega interesa je pogodba o preužitku v bistvenem enaka kot pogodba o dosmrtnem preživljanju. Razlika pa je v trenutku prehoda lastninske pravice na premoženju. Tudi v tem primeru gre za pogodbo, ki ima socialni poudarek, obveznosti pa niso vnaprej znane. Vrhovno sodišče zato meni, da tako kot odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju tudi odsvojitev nepremičnine po pogodbi o preužitku spada med neobdavčljive odsvojitve.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 27. 04. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS