Knjiženje bioloških sredstev in kmetijskih pridelkov

Kmetijska dejavnost je zelo raznovrstna. Računovodski standardi od organizacije zahtevajo, da biološka sredstva in kmetijske pridelke izmeri po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje. Tako organizacija enakomerno, v času dozorevanja, v izkazu poslovnega izida pripoznava prihodke tako iz vrednotenja bioloških sredstev kot iz pospravitve kmetijskih pridelkov. Tako se izogne neenakomerni obremenitvi poslovnega izida.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS