Končni obračun amortizacije v javnem sektorju

Uporabniki morajo ob koncu leta obračunati amortizacijo. Da bodo zneski pravilni, morajo ustrezno obravnavati neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter poznati izjeme, za katere se amortizacija ne obračuna. Vedeti morajo, kdaj začeti obračunavati amortizacijo za nova sredstva, katero osnovo in stopnjo bodo pri tem uporabili ter kako bodo amortizacijo knjižili. Ne nazadnje pa morajo vedeti tudi, kdaj prenehati obračunavati amortizacijo določenega sredstva.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS