Popravljanje napak v računovodskih izkazih pri prejetih državnih pomočeh

Kadar mora organizacija vrniti prejeta sredstva državne pomoči, se med računovodji krešejo mnenja o tem, ali naj táko dejstvo obravnavajo kot računovodsko napako ali spremembo računovodske ocene. Podobno težavni so dogodki, kjer je organizaciji odobrena državna pomoč, sredstva pa prejme naknadno. A brez natančnega poznavanja pogojev za pripoznavanje državne pomoči ter zahtev računovodskih standardov glede napak in ocen ni mogoče posplošeno določiti računovodske obravnave.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS