Katerim področjem posvetiti pozornost pri zaključevanju poslovnega leta 2021

Pri zaključevanju poslovnega leta 2021 bodo morale organizacije posvetiti pozornost morebitnemu odpravljanju napak, ki so jih odkrile v že objavljenih računovodskih izkazih za pretekla leta. Če so v preteklih letih zaradi epidemije slabile sredstva, bodo morale zaradi gospodarske rasti in majhne brezposelnosti presoditi morebitne spremembe dejavnikov, ki so takrat nakazovale na slabitev, in jo odpraviti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS