Pogodbena kazen in njene pravne posledice

Organizacije lahko pri sklepanju pogodb za zavarovanje in utrditev obveznosti uporabijo pogodbeno kazen. Gre za vnaprej dogovorjeno sankcijo v primeru kršitve pogodbenih obveznosti. Z njo organizacija poskrbi, da pogodbena stranka izpolni dogovorjeno. Za to v pogodbi vnaprej določi znesek oziroma drugo premoženjsko korist, ki jo mora povrniti stranka, ki pogodbene obveznosti krši.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 29. 12. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS