Lastna raba, sprememba namembnosti in zadržanje blaga po 8. členu ZDDV1

Davčni zavezanec, ki uporabi blago za dejavnosti, ki ne dajejo pravice do celotnega odbitka, ali za neobdavčljivo dejavnost, mora na podlagi 8. člena ZDDV-1 obračunati DDV. To velja za blago lastne izdelave in blago, ki ga zavezancu izdelajo tretje osebe. Ureditev preprečuje, da bi blago, v zvezi s katerim je bil uveljavljen odbitek DDV, ob uporabi za namene, pri katerih pravice do odbitka DDV ni, ostalo neobdavčeno. Enako velja tudi v primeru zadržanega blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 29. 12. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS