Spremembe pri DDPO z letom 2022

Pravila pri olajšavah za zaposlovanje, donacije in praktično delo vajencev, dijakov in študentov se z davčnim letom 2022 spreminjajo. Zakonodajalec je poleg tega uvedel novo olajšavo za investiranje v digitalni in zeleni prehod. Na spremembe naj bodo zavezanci pozorni še pri priznavanju reprezentančnih stroškov, stroških nadzornega sveta, amortizaciji, odpisu terjatev in rezervacijah.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 12. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS