Stroški prevoza in prehrane pri zasebnikih po novem

Zasebniki niso v delovnem razmerju s svojim podjetjem. Kljub temu pa so jim določeni stroški prehrane, prevoza in prenočevanja davčno priznani do zneskov iz davčne uredbe o povračilih stroškov. Pogoji so enaki, kot sicer veljajo za izračun neobdavčenih zneskov povračil stroškov za zaposlene. Zadnje spremembe davčne uredbe pri stroških prevoza na delo in z njega se nanašajo tudi na zasebnike.

Obveznosti delodajalca ob koncu leta

Ob koncu leta mora delodajalec preveriti, ali so delavci izrabili lanski dopust in dva tedna letošnjega v enem delu. Izdati mora letni delovni koledar. Delavcem, ki so se zaposlili po 1. juliju, mora izplačati sorazmerni del regresa, do 31. januarja pa mora izdati pisni obračun (nadomestila) plače. Pripraviti se mora tudi na morebitno povečanje minimalne plače in večjo minimalno osnovo za obračun prispevkov. Če je imel dobro poslovno leto, lahko delavce tudi nagradi.

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev in ločeno življenje ter terenski dodatek

Delavcu, ki pri delu uporablja lastna sredstva, pripada nadomestilo za njihovo uporabo. Do njega je upravičen za delo v poslovnih prostorih delodajalca ali na terenu in tudi pri delu na daljavo. Pri delu zunaj sedeža delodajalca pa mu lahko pripada tudi terenski dodatek ali nadomestilo za ločeno življenje, vendar le, če tako določa kolektivna pogodba dejavnosti. Ti pravici pa lahko delodajalec določi tudi v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi.

Priznavanje delovnega časa na službenem potovanju

V zasebnem in javnem sektorju priznavanja delovnega časa na službenem potovanju ne urejajo niti zakon niti kolektivne pogodbe. Ker gre za pomembno področje, je smiselno, da ga delodajalci uredijo v internem aktu. Pri presoji, kateri čas se na službenem potovanju všteva v delovni čas, je treba upoštevati, ali lahko delavec svoj čas brez večjih omejitev upravlja in se posveča lastnim interesom. Če je odgovor pritrdilen, ne gre za delovni čas, ampak za počitek.

Poslovna in neposlovna uporaba blaga po 7. členu ZDDV-1

Dobave blaga so predmet DDV, če so opravljene za plačilo. Vendar je v sistemu DDV kar nekaj izjem od tega pravila, ko so s tem davkom obdavčene tudi dobave, ki so opravljene brez plačila. Pri teh morajo davčni zavezanci slediti določbam Zakona o davku na dodano vrednost. Obveznost za obračun DDV je v tovrstnih primerih odvisna tudi od tega, ali je davčni zavezanec ob pridobitvi blaga uveljavil odbitek tega davka.

Kateri interventni ukrepi konec leta prenehajo veljati

V slabih dveh letih je bilo sprejetih devet interventnih zakonov. Konec leta prenehajo veljati še zadnji. To so obveščanje inšpektorata za delo o delu na domu prek portala SPOT, kratkotrajna bolniška odsotnost, izenačitev minimalne osnove za obračun prispevkov z minimalno plačo ter karantena in višja sila za delavce.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS