Knjiženje prodaje v tujem imenu in za tuj račun ali kdaj prefakturirati

Organizacije v praksi rade uporabljajo izraz prodaja v tujem imenu, še pogosteje pa prefakturiranje. Spet drugič govorijo o komisijski prodaji. Zdi se, da vsi ti izrazi označujejo enak posel, ki ga organizacije v poslovnih knjigah pripoznajo prek prehodnih kontov, brez pripoznavanja učinka med prihodki in stroški v izkazu poslovnega izida. Toda ali je taka obravnava sploh skladna z zahtevami računovodskih standardov?

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 11. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS