Vračunavanje stroškov in prihodkov ob zaključku poslovnega leta

Ob zaključevanju poslovnega leta mora organizacija v letne računovodske izkaze vključiti vse prihodke in odhodke, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznavanje, kot jih določajo računovodski standardi. Zaradi upoštevanja načela nastanka poslovnega dogodka se lahko zgodi, da ne bo pravočasno prejela vseh prejetih in izdanih računov. V takšnih primerih bo morala stroške in prihodke vračunati na podlagi drugih knjigovodskih listin.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 11. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS