Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev in ločeno življenje ter terenski dodatek

Delavcu, ki pri delu uporablja lastna sredstva, pripada nadomestilo za njihovo uporabo. Do njega je upravičen za delo v poslovnih prostorih delodajalca ali na terenu in tudi pri delu na daljavo. Pri delu zunaj sedeža delodajalca pa mu lahko pripada tudi terenski dodatek ali nadomestilo za ločeno življenje, vendar le, če tako določa kolektivna pogodba dejavnosti. Ti pravici pa lahko delodajalec določi tudi v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 24. 11. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS