Stroški prevoza in prehrane pri zasebnikih po novem

Zasebniki niso v delovnem razmerju s svojim podjetjem. Kljub temu pa so jim določeni stroški prehrane, prevoza in prenočevanja davčno priznani do zneskov iz davčne uredbe o povračilih stroškov. Pogoji so enaki, kot sicer veljajo za izračun neobdavčenih zneskov povračil stroškov za zaposlene. Zadnje spremembe davčne uredbe pri stroških prevoza na delo in z njega se nanašajo tudi na zasebnike.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 11. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS