Knjiženje davčnih odločb o odmeri davka pri odkupu lastnih deležev

Davčni organ je nekaterim družbam posle odkupov lastnih deležev obdavčil kot izplačilo dividend. S tem jim je naložil plačilo davčnega odtegljaja, če je bil družbenik kot prejemnik kupnine fizična oseba. Tak dodatno odmerjeni davek morajo družbe po davčni odločbi tudi knjižiti. Zato take posle pripoznajo v okviru bilančne postavke kapitala, saj gre za posle z lastniki.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 09. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS