Sodna praksa v zvezi z DDPO v letih 2020 in 2021

Sodno prakso so v tem in preteklem letu na področju obdavčitve z DDPO zaznamovale pomembne sodbe, ki bodo posegle v davčno prakso. Nanjo bodo vplivale zlasti nove usmeritve vrhovnega sodišča glede presoje davčnega priznavanja odhodkov, spremenjena pa je tudi davčna obravnava pri preoblikovanju zavodov. Sodbe se med drugim nanašajo še na oblikovanje rezervacij, olajšave za raziskave in razvoj ter prevrednotovalne odhodke.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 30. 09. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS