Spremenjena povračila stroškov za javne uslužbence

Z junijem 2021 so se za javne uslužbence spremenile kolektivne pogodbe v delu, ki določa povračila stroškov in druge prejemke. Uslužbenec po novem prejme povračilo stroškov prevoza na delo v obliki kilometrine. Spremenili pa so se tudi pogoji za izračun jubilejne nagrade, vrednost povračila za prehrano, dnevnic in kilometrine za službeno potovanje ter tudi nekateri drugi zneski povračil.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 29. 07. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS