Posebnosti računovodenja v zadrugah

Zavodi pri računovodenju poslovnih dogodkov uporabljajo splošne SRS in SRS 31. Slednji ureja zgolj posebnosti pri organizacijah, ki poslujejo kot zadruga, te pa običajno nastanejo zaradi njihove pravnoorganizacijske oblike. Nanašajo se na zadružni ristorno, na oblikovanje skladov, ki jih določajo zadružna pravila ali jih sprejme občni zbor zadruge, na pokrivanje izgub in podobno.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS