Računovodska obravnava zemljišč pri določenih in drugih uporabnikih

Uporabniki v svojih poslovnih knjigah velikokrat izkazujejo tudi zemljišča. Razvrščati jih morajo skladno s kontnim načrtom ter ločeno knjižiti zemljišča in na njih postavljene zgradbe ter nasade. Pri tem morajo upoštevati ustrezne stopnje rednega odpisa. Z zemljišči sta velikokrat povezani tudi stavbna in služnostna pravica, ki ju uporabniki bodisi podeljujejo bodisi prejemajo od lastnikov zemljišč. Tudi prodaja zemljišča zahteva ustrezno knjiženje.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 29. 07. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS