Načini in roki izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj

Pri poplačilu svojih terjatev do dolžnika lahko organizacije uporabijo tudi institut izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, s čimer se zaščitijo pred nadaljnjim oškodovanjem. Pogosto namreč premoženje dolžnika ne zadošča za poplačilo upnikovih terjatev. Takrat pa se upnik ne more zanašati niti na institute prisilnega poplačila. Težava nastane, ko dolžnik razpolaga s svojim premoženjem in ga zmanjšuje z namenom, da oškoduje svojega upnika. V tem primeru lahko upnik izpodbija dolžnikova dejanja, ki mu povzročajo škodo.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 29. 07. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS