Sodbe Sodišča EU, izdane v prvi polovici leta 2021

Za širši krog davčnih zavezancev so izmed številnih sodb v tem sestavku uporabne predvsem tiste, ki obravnavajo odplačno in brezplačno rabo avtomobilov, delovanje organizacij za kolektivno upravljanje avtorskih pravic ter kdaj občina deluje kot davčni zavezanec in kdaj lahko začne teči zastaralni rok. V sestavku je povzetih še 19 drugih primerov, ki obravnavajo odbitek in oprostitve DDV, davčno osnovo, kraj obdavčitve, stopnjo DDV, obresti in kazni v zvezi z DDV, solidarno odgovornost in drugo.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 29. 07. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS