Poročanje o neobdavčenih povračilih stroškov

Delodajalec, ki je plačnik davka, mora poročati o obdavčenih in neobdavčenih povračilih stroškov. Mednje spadajo povrnjeni stroški za delo na sedežu družbe in stroški na službenih poteh. Posebej pa mora poročati tudi o stroških, povrnjenih napotenim. Potne stroške je treba ločiti na tiste za prehrano, prevoz in prenočišče.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 07. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS