Vizualizacija in njen vpliv na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi je tudi magistrska naloga Saše Pirc z naslovom Vpliv vizualizacije na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti: analiza primera. Avtorica je v nalogi raziskovala, kakšen vpliv ima slikovni prikaz kazalnikov poslovanja, in preučevala potrebo po vzpostavitvi interaktivnih dosjejev.

Saša Pirc, mag. ekon. in posl. ved
Datum objave: 27. 05. 2021 / STROKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS