Sredstva v upravljanju in v lasti ter oblikovanje vira zanje

Določeni uporabniki od svojih ustanoviteljev prejmejo stvarna opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva ali denarna sredstva za njihovo nabavo. Pridobijo jih lahko tudi od drugih financerjev ali s porabo presežka prihodkov nad odhodki. V poslovnih knjigah se izkazujejo kot sredstva, prejeta v upravljanje ali v last. Ob koncu leta morata določeni uporabnik in njegov ustanovitelj uskladiti izkazane vrednosti teh sredstev v poslovnih knjigah.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 27. 05. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS