Sestavljanje računovodskih izkazov med poslovnim letom

Organizacije nemalokrat sestavljajo računovodske izkaze tudi znotraj poslovnega leta. A če jih organizacija ne pripravlja za zunanje poročanje, ni mogoče govoriti o medletnih računovodskih izkazih, kot jih določajo računovodski standardi. Za sestavljanje takih brez obveznosti javnega poročanja pa obstajajo le dobra priporočila. Se pa zaradi prejetih državnih pomoči za kritje fiksnih stroškov širi krog organizacij, ki bodo morale pripravljati računovodske izkaze za obdobja, ki so krajša od poslovnega leta.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 05. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS