Poravnava, oslabitev in odpis kratkoročnih terjatev do kupcev v javnem sektorju

Terjatve do kupcev uporabniki v javnem sektorju vzpostavljajo tako do fizičnih kot pravnih oseb. Ob tem je za upnika pomembno, da spremlja plačila in pravilno zapira terjatve. Če pa do poravnave ne pride, mora zapadle terjatve ustrezno obravnavati: oslabiti, izterjati po sodni poti ali odpisati. Uporabnik mora ustrezno ravnati tudi v primeru zastaranja terjatev. Pri vsem tem pa je pomembna davčna obravnava z vidika DDV in DDPO.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 04. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS