Vprašanja pri izstopu družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča. Ob utemeljenih razlogih lahko izstop zahteva tudi sodno. Dohodek, ki ga družbenik fizična oseba prejme od družbe za izstop iz nje, je obdavčen po pravilih za obdavčitev dobička iz kapitala. Če je bil družbenik že več kot 20 let imetnik deleža, je ta dobiček oproščen plačila dohodnine.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 04. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS