Priglasitev odloga dohodnine od dobička iz kapitala

Pri podaritvi nepremičnin, deležev, delnic in investicijskih kuponov lahko darovalec uveljavi odlog ugotavljanja dobička iz kapitala, če ta kapital podari določenim družinskim članom. Da bi bil veljaven, ga mora tudi priglasiti. Odlog pri darovalcu je možen, če je odsvojitev obdavčena. Pri prejemniku je odlog po sodni praksi možen, tudi če je odsvojitev kapitala neobdavčljiva.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 04. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS