Test oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev

Zaradi dolgotrajnosti epidemije COVID-19 revizorji od organizacij za poslovno leto 2020, še posebej od tistih, na poslovanje katerih je ta negativno vplivala, zahtevajo izvedbo testa oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. K reviziji računovodskih izkazov so zavezane le srednje velike in velike organizacije. Izvedba testa oslabitve pa nasprotno ni omejena na velikost niti na pravnoorganizacijsko obliko poročajoče organizacije.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS