Knjiženje stavbne pravice pri njenem imetniku

Stavbna pravica je ena od stvarnih pravic, ureja pa jo Stvarnopravni zakonik. V zakonu je natančneje opredeljeno, kdaj je mogoče govoriti o pravnem prometu s stvarnimi pravicami, določene pa so tudi pravice in obveznosti strank v teh poslih. Za računovodske namene posel s stavbno pravico ustreza opredelitvi najema. Imetnik stavbne pravice bo zato v povezavi z njeno pridobitvijo pripoznal pravico do uporabe sredstva, razen če lahko uporabi izjemo po SRS 1.63 (2019).

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS