Računovodska obravnava kulturnozgodovinskih spomenikov

Organizacija opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena po SRS 1.57 (2019) ne amortizira. Vendar je v praksi to privedlo do zmotnega in napačnega razumevanja, da temu pogoju ustrezajo prav vse zgradbe s takšnim statusom po področnem zakonu. A organizacija takšnega pogoja ne more presojati mimo hierarhije računovodskih pravil. SRS 1.57 mora upoštevati v okviru splošnih pravil SRS 1 (2019) glede amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 03. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS