Dokapitalizacija iz sredstev družbe v družbi z omejeno odgovornostjo

Pri dokapitalizaciji družbe z omejeno odgovornostjo z njenimi sredstvi se družbeniku poveča le osnovni vložek, delež pa praviloma ne. Družbenik ne pridobi novega deleža, zato ni mogoče govoriti o novi pridobitvi deleža kot kapitala družbenika fizične osebe, ki bi vplivala na obdavčitev z dohodnino od dobička iz kapitala. Nabavna vrednost iz takega povečanja pa je nič. To obenem spreminja dosedanje ravnanje, zato bi bilo treba upoštevajoč novo sodno prakso ta pravila upoštevati tudi v davčni praksi.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 03. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS