Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2020

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, morajo redni davčni obračun oddati do 31. marca 2021. Z letom 2020 se začenja uporabljati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav in porabi neizkoriščene davčne izgube iz preteklih let. Obrazec za davčni obračun vsebuje tudi zaporedno številko za izvzem nekaterih prihodkov od pomoči po interventni zakonodaji. Zavezanci pa lahko uveljavljajo tudi davčno olajšavo za donacije po drugem interventnem zakonu.

Davčne olajšave, izguba in stopnja davka pri zasebnikih za leto 2020

Zasebniki, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko davčno osnovo zmanjšajo še z davčnimi olajšavami in preneseno davčno izgubo. Poleg že obstoječih omejitev jo lahko od leta 2020 s podjetniškimi olajšavami zmanjšajo največ v velikosti 63 % davčne osnove. Zmanjšajo pa jo lahko še z osebnimi davčnimi olajšavami.

Posebnosti davčnega obračuna zasebnikov normirancev za leto 2020

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, a so normiranci, morajo ravno tako oddati redni letni davčni obračun. To storijo do 31. marca 2021. V času, ko ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne morejo uveljavljati davčnih olajšav. Nekatere pomoči po interventni zakonodaji so tudi pri njih izvzete iz obdavčenih prihodkov.

Obračun prispevkov pri zasebnikih za leto 2021

Zasebniki, ki so zavarovani po podlagi za samozaposlene, morajo tako kot v preteklem letu sami izračunati zavarovalno osnovo za leto 2021. Prispevke na podlagi te zavarovalne osnove obračunajo v obračunu prispevkov za socialno varnost oziroma to stori Furs v predizpolnjenem obračunu. Če niso zavarovani po tej podlagi, plačujejo prispevke v pavšalnem znesku.

Obračunavanje DMV po 1. januarju 2021

Od 1. januarja 2020 v Sloveniji velja novi Zakon o davku na motorna vozila. Prinaša pomembne novosti, pri čemer osnovnih pravil pri obračunu DMV ne spreminja. Kupce spodbuja k nakupu okolju prijaznejših vozil. Ta so se zaradi priznavanja amortizacije pri določanju davčne obveznosti za starejša vozila pomembno pocenila. Kupce vozil višjega cenovnega razreda pa poskuša privabiti k registraciji v Sloveniji. Zaradi odprave luksuznega DMV, ki ga je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ, se je za njih obremenitev z DMV precej zmanjšala.

Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2020

Primeri iz sodne prakse Sodišča EU v drugi polovici leta 2020 so precej raznoliki. Vendar kot vedno prevladujejo sodbe, ki obravnavajo pravico do odbitka DDV. Veliko je tudi sodb o oprostitvi DDV, in sicer na področju finančnih in zavarovalnih storitev, socialnega varstva, storitev neodvisnih skupin oseb in dajanja nepremičnin v najem.

Sodbe Sodišča EU o odbitku DDV, izdane v drugi polovici leta 2020

Pravica do odbitka DDV je temeljna pravica davčnih zavezancev, ki načeloma ne sme biti omejena, saj se sicer izkrivlja delovanje sistema DDV. Sporov glede te pravice je v EU veliko, kar spet potrjuje tudi veliko sodb, izdanih v pičlih šestih mesecih. Te se nanašajo na odbitek DDV pri neizvedenih projektih in pri storitvah, ki jih uporabljajo tudi tretje osebe. Sledijo še sodbe o popravku prvotnega odbitka pri nepremičninah in v primeru prenehanja dela dejavnosti.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2020

V drugi polovici leta 2020 je Sodišče EU sprejelo eno odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in tri s področja pravil glede določanja carinske vrednosti. Odločalo je tudi v primerih nastanka carinskega dolga pri postopku aktivnega oplemenitenja in oprostitvi pri izvozu blaga. Prav tako je sprejelo štiri odločitve glede naknadnega preverjanja deklaracij.

Odbitek DDV od stroškov prehrane in nastanitve

Odbitek DDV od stroškov prehrane in nastanitve je prepovedan s 66. členom Zakona o davku na dodano vrednost. Prav tako je prepovedan odbitek DDV od pogostitve poslovnih partnerjev. Vprašanja, povezana z odbitkom DDV od hrane, pijače in nastanitve, pa se pogosto pojavljajo tudi v povezavi z določbami Zakona o davku na dodano vrednost, ki omejujejo pravico do odbitka DDV od zasebne rabe blaga in storitev.

Del plače za delovno (ne)uspešnost

Stimulacija ali del plače za delovno uspešnost se nameni za gospodarno in kakovostno opravljeno delo, ki presega obseg, dogovorjen s pogodbo o zaposlitvi. Delavcu pripada, če preseže vnaprej določene delovne rezultate. Če pa teh ne doseže, je lahko deležen obračuna delovne neuspešnosti ali destimulacije. Delodajalec jo lahko obračunava le, če ima to ustrezno urejeno v notranjih aktih.

Subvencioniranje minimalne plače v letu 2021 po osmem interventnem zakonu

Država bo delodajalcem v letu 2021 zaradi dviga minimalne plače pomagala na dva načina. Za plačilo za delo od januarja do junija bodo ob izpolnjevanju pogojev dobili za vsakega delavca 50 EUR subvencije. Od julija do decembra pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS