Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju

Področje varovanja osebnih podatkov zajema zbiranje, uporabo, hrambo in uničenje. Pri tem mora biti organizacija pozorna, da obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti. Za izvajanje teh nalog lahko pooblasti tudi osebo za varstvo osebnih podatkov. Zlasti v računovodski službi morajo biti organizacije pozorne, da omejijo osebe in tveganja pri obdelavi osebnih podatkov ob obračunu plač in v kadrovskih zadevah.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 24. 02. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS