Letno poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2020

Poslovno leto 2020 je zaznamovala zlasti epidemija COVID-19. Organizacije bodo morale zato temu področju posvetiti posebno pozornost. Tako bodo morale gospodarske družbe v poslovnem poročilu v okviru tveganj ter pri analizi poslovanja osvetliti dogodke, povezane z epidemijo. V računovodskem delu pa sta zahtevani dve novi pojasnili. Prvo se dotika prihodkov iz državnih pomoči, prejetih v povezavi z odpravo posledic epidemije, drugo pa odpustov najemnin.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 02. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS