Del plače za delovno (ne)uspešnost

Stimulacija ali del plače za delovno uspešnost se nameni za gospodarno in kakovostno opravljeno delo, ki presega obseg, dogovorjen s pogodbo o zaposlitvi. Delavcu pripada, če preseže vnaprej določene delovne rezultate. Če pa teh ne doseže, je lahko deležen obračuna delovne neuspešnosti ali destimulacije. Delodajalec jo lahko obračunava le, če ima to ustrezno urejeno v notranjih aktih.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 24. 02. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS