Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2020

V drugi polovici leta 2020 je Sodišče EU sprejelo eno odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in tri s področja pravil glede določanja carinske vrednosti. Odločalo je tudi v primerih nastanka carinskega dolga pri postopku aktivnega oplemenitenja in oprostitvi pri izvozu blaga. Prav tako je sprejelo štiri odločitve glede naknadnega preverjanja deklaracij.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 02. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS