Tema: OBRAČUN DDPO

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO za leto 2020

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da se v davčno osnovo ne vštevajo vsi prihodki in odhodki, ampak se določen del teh že pred tem izvzame iz obračuna. Tako se v davčno osnovo ne vštevajo nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki. Nepridobitne in pridobitne prihodke po vrstah določa poseben pravilnik.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS