Tema: OBRAČUN DDPO

Sprememba davčne osnove v obračunu DDPO za leto 2020

Tudi izkazani učinki sprememb računovodskih usmeritev in napak, ki se izkazujejo v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, lahko vplivajo na davčno osnovo. Tako je tudi pri prevrednotenjih, ki so izkazana v izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Tem postavkam so namenjene številke pod zaporedno številko 11 obračuna DDPO. Zakonskih sprememb na tem področju ni bilo. Upoštevati je treba le spremembe v davčni praksi.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS