Tema: OBRAČUN DDPO

Povečanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020

V davčnem obračunu zavezanci izkažejo odhodke, ki jih ugotovijo po računovodskih pravilih. Zaradi posebnih davčnih pravil jih imajo v nekaterih primerih pravico povečati. Tako lahko, denimo, povečajo odhodek ob porabi rezervacije, in sicer v delu, v katerem odhodek ni bil priznan ob oblikovanju te rezervacije. Podobno lahko v določenih okoliščinah povečajo strošek amortizacije.

dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 01. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS